Lata 90-te

Rok szkolny 1990/91

Dyrektorem szkoły została p. mgr Maria Krzos.

W skład kadry nauczycielskiej wchodzili: Anna Szwed, Helena Skawińska, Janina Kowal, Elżbieta Czochara, Bożena Sałęga, Teresa Chudzik, Sudoł Romana, Jan Dąbal, Teresa Dąbal, Elżbieta Drzymała, Danuta Socha, Bogusław Wandas.

Liczba uczniów w szkole w Gwoźdźcu to  110 dzieci ( kl. I - 16 ucz., kl. II – 14 ucz.,  kl. III – 7 ucz., kl. IV – 18 ucz., kl. V – 16 ucz., kl. VI – 12 ucz., kl. VII – 8 ucz., kl. VIII – 19 ucz.) a w Cisowym Lesie – 7  ( kl. I– 7 ucz).   Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało: 13 dzieci, a w Cisowym Lesie – 5.

Od 1 września 1990 r. do szkoły wróciło nauczanie religii. 

W maju 1991 r. została przeprowadzona wizytacja szkoły przez przedstawicieli Zamiejscowego Oddziału Kuratorium Oświaty i Wychowania w Stalowej Woli, p. E. Głuszec oraz p. A. Bromowicz.. Na podsumowaniu wizytacji była  dyr. Oddziału Zamiejscowego p. M. Tyrała, a także Wójt Gminy Bojanów p. A. Bednarczyk. Praca dyrektora i nauczycieli została oceniona bardzo wysoko, ale wizytatorzy mieli zastrzeżenia do budynku szkoły. Zalecili remont.

Osiągnięcia uczniów:

Elżbieta Smusz - udział w olimpiadzie historycznej na szczeblu rejonowym,

II miejsce w gminnych zawodach w piłkę ręczną chłopców – Sławomir Malec, Marek Dębiak, Roman Sałek, Piotr Piekarz, Bogdan Bąk, Bogusław Lebioda, Piotr Marut,

udział w biegach przełajowych w Stalowej Woli - Roman Sałek, Edward Sudoł, Marek Dębiak, Mirosław Malec, Elżbieta Smusz, Marzena Sudoł, Renata Sudoł, Barbara Sałek.

Uczniowie byli na wycieczce w Łańcucie.

Klasa VIII liczyła 19 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Maria Krzos.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Elżbieta Smusz, Barbara Sudoł, Marzena Sudoł.

Pozostali uczniowie to: Dębiak Marek, Marta Dul, Krzysztof Gałka, Dominik Kata, Anna Kokoszka, Monika Kolańska, Daniel Kowal, Krzysztof Krawiec, Mirosław Malec, Sławomir Malec, Mariusz Marut, Grzegorz Marut, Roman Sałek, Andrzej Serafin, Edward Sudoł, Renata Sudoł.

 

 

Rok szkolny 1991/92

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

W tym roku szkolnym pracę w szkole w Gwoźdźcu rozpoczęła p. Zofia Poręba. Pozostali nauczyciele to:  Anna Szwed, Helena Skawińska,  Elżbieta Czochara,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Teresa Dąbal, Elżbieta Drzymała, Danuta Skawińska, Bogusław Wandas.

Wprowadzono sześciostopniową skalę ocen, dodano szóstki.

Dzięki pomocy rodziców, nauczycieli i młodzieży szkolnej pani dyrektor wykonała generalny remont budynku szkolnego: ściany zostały obite płytami, pomalowano sufity, wykonano instalację elektryczną i  instalację odgromową, wyremontowano ubikacje. Szkoła całkowicie zmieniła swój wygląd. Zrobiło się jasno, czysto i przytulnie. Bardzo duży wkład w remont ponieśli rodzice, którzy składali pieniądze, dawali materiały, deski i pomagali wykonać prace.

Pani dyrektor zakupiła do szkoły telewizor i dwa magnetofony, a za pieniądze od Polonii amerykańskiej  -  magnetowid „Panasonic”.

Liczba uczniów w szkole w Gwoźdźcu to 106  dzieci ( kl. I - 13 ucz., kl. II – 16 ucz.,  kl. III – 14 ucz., kl. IV – 7 ucz., kl. V – 18 ucz., kl. VI – 17 ucz., kl. VII – 13 ucz., kl. VIII – 8 ucz.) a w Cisowym Lesie – 10  ( kl. I– 3 ucz. łączona z kl. II – 7 ucz.)   Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało: 18 dzieci, a w Cisowym Lesie – 8.

Sukcesy uczniów:

Wioletta Piróg – udział w rejonowej olimpiadzie z biologii,

Monika Rębisz – VI miejsce w  rejonowych biegach przełajowych,

Stanisław Dębiak – VII miejsce w rejonowych biegach przełajowych,

III miejsce drużyny chłopców w rejonowych zawodach w piłkę ręczną.

Zorganizowano jednodniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.

Klasa VIII liczyła 8 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Teresa Dąbal. Uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem: Bogusława Konefał, Wioletta Piróg, Barbara Sałek.

Pozostali uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową:  Bogdan Bąk, Zbigniew Dul, Janusz Kata, Bogusław Lebioda, Piotr Marut.

 

 

 

Rok szkolny 1992/93

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Helena Skawińska, Janina Kowal, Zofia Poręba,  Jan Dąbal, Elżbieta Czochara,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Teresa Dąbal, Elżbieta Drzymała, Danuta Skawińska, Bogusław Wandas.

Pani Anna Szwed po 40 latach pracy w Gwoźdźcu przeszła na emeryturę.

Do szkoły w Gwoźdźcu chodziło 113  uczniów (kl. I – 19, kl. II – 12, kl. III – 16, kl. IV – 12, kl. V – 6, kl. VI – 18, kl. VII – 17, kl. VIII – 13), a do Cisowego Lasu 13 (kl. I – 4, kl. II – 2 łączona z kl. III – 7). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało: 9 dzieci, a w Cisowym Lesie – 9.

Największe sukcesy uczniów to:

Piotr Piekarz – I miejsce w gminnym konkursie matematycznym,

I miejsce w wojewódzkim konkursie oszczędzania.

Za nagrodę pieniężną z konkursu oszczędzania zorganizowano dwudniową wycieczkę do Zakopanego.

 Pani Zofia Poręba rozpoczęła aktywną pracę z nowoutworzoną drużyną  harcerską „Trampy”.

Klasa VIII liczyła 13 uczniów. Wychowawcą klasy był p. Bogusław Wandas.  Wszyscy uczniowie ukończyli szkołę. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymał Piotr Piekarz.

Pozostali uczniowie to: Buczek Bogdan, Dębiak Stanisław, Gazda Grzegorz, Jarosz Sylwester, Kata Barbara, Kołek Monika, Piróg Elżbieta, Rębisz Mariusz, Ryk Zdzisław, Serafin Małgorzata, Skawiński Grzegorz, Sudoł  Ewa.

 

 

Rok szkolny 1993/94

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Helena Skawińska, Zofia Poręba,  Jan Dąbal, Elżbieta Czochara,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Teresa Dąbal, Elżbieta Drzymała, Danuta Skawińska, Bogusław Wandas, Anna Ryzak.

Opuściła szkołę p. Janina Kowal.

Do szkoły w Gwoźdźcu chodziło 114  uczniów (kl. I – 9, kl. II – 19, kl. III – 13, kl. IV – 22, kl. V – 12, kl. VI – 6, kl. VII – 18, kl. VIII – 16), a do Cisowego Lasu 13 (kl. I – 5, kl. II – 4). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało: 9 dzieci, a w Cisowym Lesie – 9.

Aktywnie działała drużyna harcerska, a p. Elżbieta Drzymała utworzyła gromadę zuchową „Leśna Rodzina”. W tym roku szkolnym harcerze wykonywali wiele zadań związanych ze zdobyciem imienia bohatera drużyny Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pozostawili wspaniałą kronikę. Na szczególne wyróżnienie w pracy harcerskiej zasłużyli: Anna Piróg, Paweł Szewc, Jacek Janiec, Bogusława Zięba, Agata Wdowiak, Joanna Chrząstek, Marta Kolańska, Anna i Aneta Chmura, Joanna Sudoł.  

Osiągnięcia uczniów:

Janiec Grzegorz – udział w rejonowym konkursie z fizyki,

Sudoł Agnieszka – udział w   rejonowym konkursie z języka polskiego,

Rębisz Monika - udział w   rejonowym konkursie z języka polskiego,

Piróg Renata - udział w   rejonowym konkursie z języka polskiego,

Sałek Danuta – udział w wojewódzkich biegach przełajowych,

Janiec Jacek – udział w rejonowych biegach przełajowych,

Nowak Krzysztof -  udział w rejonowych biegach przełajowych,

II miejsce w wojewódzkim konkursie oszczędzania „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”. 

Za pieniądze uzyskane jako nagroda w konkursie oszczędzania uczniowie mieli zorganizowane dwie wycieczki: jednodniowa do Zamościa dla dzieci klas 0-3 i dwudniową do Krakowa i Ojcowa dla klas 4 – 8.

Należy podkreślić duży wkład uczniów w prace społeczne na rzecz szkoły, szczególnie uczniów klasy VII i VIII. Chłopcy z tych klas pomogli w przygotowaniu drewna  opałowego na zimę, w nawiezieniu ziemi na szkolne podwórko, w malowaniu ogrodzenia, studni, szkleniu okien. Dziewczęta natomiast pomagały w sprzątaniu pomieszczeń lekcyjnych i przygotowywaniu dekoracji.

Dużą pomocą są pieniądze z Rady Rodziców, jak i pomoc samych rodziców. Dzięki szczególnemu zaangażowaniu pana sołtysa Edwarda Puzio, przygotowano część drewna na podłogi. Panowie Stanisław Sałek, Stanisław Skawiński, Józef Rębisz dokonali remontu drugiej części szkoły. Dużo prac wykonali rodzice uczniów klasy VIII: naprawili ogrodzenie, obudowali i zadaszyli studnię i wiele innych.

Klasa VIII liczyła 16 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Maria Krzos.

Uczniowie, którzy z wyróżnieniem ukończyli szkołę podstawową: Renata Piróg, Agnieszka Sudoł, Grzegorz Janiec, Monika Rębisz, Teresa Smusz.

Pozostali uczniowie: Krzysztof Zięba, Tadeusz Wieczerzak, Grzegorz Sudoł, Mariusz Serafin, Anna Piróg, Janusz Łaba, Grzegorz Dul, Monika Dębiak, Jarosław Cichoń, Krystyna Chudzik.

 

 

Rok szkolny 1994/95

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

Pracę z zawodzie nauczyciela rozpoczęła p. Małgorzata Sudoł. W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Helena Skawińska, inż. Zofia Poręba,  Jan Dąbal, Elżbieta Czochara,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Teresa Dąbal, Elżbieta Drzymała, Danuta Skawińska, Bogusław Wandas, mgr Anna Ryzak.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało 113  uczniów ( kl. I – 15, kl. II – 9, kl. III – 19, kl. IV – 13, kl. V – 22, kl. VI – 12, kl. VII – 5, kl. VIII – 18), a do Cisowego Lasu 11  (kl. I – 2, kl. II – 5, kl. III - 4). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 15 dzieci.

Szkolne sukcesy:

Teresa Sudoł – I miejsce w gminnym konkursie matematycznym w Stanach,

III miejsce chłopców w sztafetowych biegach przełajowych w Bojanowie,

IV miejsce dziewcząt w sztafetowych biegach przełajowych w Bojanowie,

Krzysztof Nowak – I miejsce w biegach przełajowych na 1000 m w Bojanowie,

Piotr Laba - VI miejsce w biegach przełajowych na 1000 m w Bojanowie,

Jacek Janiec - III miejsce w biegach przełajowych na 1500 m w Bojanowie,

Marian Gałka - III miejsce w biegach przełajowych na 2000 m w Bojanowie,

Janusz Wąsik - V I miejsce w biegach przełajowych na 2000 m w Bojanowie,

Grzegorz Fila - II miejsce w biegach przełajowych na 3000 m w Bojanowie,

Marek Sałek - IV miejsce w biegach przełajowych na 3000 m w Bojanowie,

Władysława Piróg - II miejsce w biegach przełajowych na 1000 m w Bojanowie,

Agnieszka Buczek - II miejsce w biegach przełajowych na 1000 m w Bojanowie,

Bogusława Wyka – VI miejsce w biegach przełajowych na 1000 m w Bojanowie,

Danuta  Sałek - V miejsce w biegach przełajowych na 2000 m w Bojanowie.

Wszyscy ci uczniowie brali udział w zawodach rejonowych, a Krzysztof Nowak zakwalifikował się do zawodów wojewódzkich.

W Gwoźdźcu odbyły się gminne zawody w mini piłce nożnej, w których zajęliśmy II miejsce.

I miejsce w wojewódzkim konkursie oszczędzania w kategorii szkół do 500 uczniów.

Zorganizowano 3 wyjazdy:

1.       dla uczniów klas 0- III do Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego,

2.      dla klas IV – VIII – Lublin, Nałęczów, Kazimierz,

3.       dla uczniów klas VII – VIII  do Częstochowy.

Rodzice uczniów klasy VIII wykonali wiele prac na rzecz szkoły:

ü  wykonali chodnik od budynku szkoły do ubikacji,

ü  wybudowali pojemnik na popiół,

ü  wykonali i zamontowali ławeczki przed szkołą.

Natomiast nauczyciele zagospodarowali teren przy szkole wykonując  skalniak.

Klasa VIII liczyła 18 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Helena Skawińska. Wszyscy ukończyli szkołę podstawową: Chudzik Antoni, Dul Edward, Fila Grzegorz, Gałka Marian, Kata Marzena, Laba Sławomir, Marut Katarzyna, Piróg Sławomir, Puzio Joanna, Rębisz Andrzej, Sałek Marek, Sudoł Joanna, Sudoł Teresa, Szewc Paweł, Wąsik Janusz, Wyka Bogusława, Zięba Aneta, Zięba Lidia.

Za bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorowe sprawowanie rada pedagogiczna przyznała świadectwa z wyróżnieniem następującym uczniom: Katarzynie Marut, Joannie Sudoł, Teresie Sudoł, Bogusławie Wyka, Pawłowi Szewc

 

 

 

Rok szkolny 1995/96

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

Pracę z zawodzie nauczyciela rozpoczęła p. Małgorzata Mycek. W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Helena Skawińska, inż. Zofia Poręba,  Jan Dąbal, Elżbieta Czochara,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Teresa Dąbal, Elżbieta Drzymała, Danuta Skawińska, Bogusław Wandas.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało 112  uczniów ( kl. I – 15, kl. II – 14, kl. III – 9, kl. IV – 22, kl. V – 13, kl. VI – 22, kl. VII – 12, kl. VIII – 5), a do Cisowego Lasu 10  (kl. I – 3, kl. II – 2, kl. III - 5). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 17 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

·         Justyna Chmura – I miejsce w gminnym i VIII w Rejonowym Konkursie Ortograficznym dla klas I – III,

·         Żaneta Woś – udział w Rejonowym Konkursie Ortograficznym dla klas I – III,

·         Rafał Sudoł i Piotr Kwaśnik – udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Europejski”,

·         Marta Kolańska i Elżbieta Szot - udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Europejski”,

·         Jacek Janiec – II miejsce w gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

·         Władysława Piróg, Joanna Chrząstek, Krzysztof Nowak, Danuta Sałek – udział w Rejonowych Biegach Przełajowych,

·         Teresa Chudzik, Agata Wdowiak, Joanna Chrząstek, Anna Chmura, Aneta Chmura, Anna Jarosz, Agata Marut, Marta Kolańska, Władysława Piróg, Elżbieta Szot – udział w Rejonowych Biegach Sztafetowych,

·         Agata Wdowiak, Joanna Chrząstek, Anna Chmura, Aneta Chmura, Anna Jarosz, Agata Marut, Marta Kolańska, Władysława Piróg, Elżbieta Szot – II miejsce w rejonowych zawodach  mini-piłki ręcznej,

·         Rafał Jarosz i Marek Lesiczka – udział w rejonowych rozgrywkach w tenisa stołowego,

·         Urszula Jarosz, Marta Kolańska, Anna Chmura, Aneta Chmura – udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

·         I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Oszczędzania.

Harcerze brali aktywny udział w V Rajdzie Św. Jerzego w lasach janowskich.

W szkole zorganizowano dwie wycieczki:

1.       jednodniową do Zamościa dla klas I – III,

2.      dwudniową w Bieszczady  dla uczniów klas IV – VIII.

Prace remontowe:

ü  zamontowanie ławeczek wokół szkoły,

ü  ogrodzenie terenu przy szkole,

ü  przygotowanie dodatkowej sali lekcyjnej,

ü  budowa i remont pieców,

ü  zakupiono nowe firanki.

Klasa VIII liczyła 5 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Zofia Poręba. Świadectwo ukończenia szkoły z  wyróżnieniem otrzymali: Rafał Jarosz i Bogusława Zięba. Pozostali uczniowie to: Marek Lesiczka, Danuta Sałek,  Tomasz Ryś.

 

Rok szkolny 1996/97

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Helena Skawińska, inż. Zofia Poręba,  Jan Dąbal, Elżbieta Czochara,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Teresa Dąbal, Elżbieta Drzymała, Danuta Skawińska, Bogusław Wandas, Małgorzata Mycek.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało 136  uczniów ( kl. I – 17, kl. II – 18, kl. III – 17, kl. IV – 14, kl. V – 23, kl. VI – 13, kl. VII – 22, kl. VIII – 12). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 19 dzieci.

Została zlikwidowana szkoła w Cisowym Lesie, a uczniowie przeszli do szkoły w Gwoźdźcu.

We wrześniu 1996 roku w szkole odbyła się wizytacja z kuratorium sprawowana przez starszego wizytatora,  p. dr Elżbietę Głuszec, zakończona zebraniem rady pedagogicznej przy  udziale Wójta Gminy Bojanów, p. Antoniego Bednarczyka i przewodniczącej Rady Rodziców p. Elżbiety Chrząstek. Pani wizytator podkreśliła dobrą pracę p. dyrektor: dbanie o uczniów, o nauczycieli i szkołę, liczne remonty w budynku szkolnym.

Osiągnięcia uczniów:

·         Bogdan Sudoł – II miejsce w gminnym i VI miejsce w Rejonowym Konkursie Ortograficznym,

·         Joanna Chudzik – III miejsce w gminnym i IX w Rejonowym Konkursie Ortograficznym,

·         Karolina Wdowiak - IV miejsce w gminnym i XI w Rejonowym Konkursie Ortograficznym,

·         Malwina Dębiak – IV miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach LZS        w tenisie stołowym,

·         Edyta Jarosz – VII miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach LZS             w tenisie stołowym,

·         Elżbieta Szot – I miejsce w gminnym Konkursie Geograficznym, udział na szczeblu rejonowym,

·         Jacek Janiec – II miejsce w gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

·         Jacek Janiec – I miejsce gminnym Kon kursie Fizycznym,

·         Sławomir Jarosz – II miejsce w rejonowym turnieju w tenisa stołowego,

·         Tomasz Gazda - III miejsce w rejonowym turnieju w tenisa stołowego,

·         Agnieszka Wdowiak – udział w rejonowym Konkursie Historycznym.

Szkoła po raz piąty zdobyła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Oszczędzania „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO”.

Zorganizowano aż cztery wyjazdy:

1.       trzydniowa wycieczka w Pieniny dla klas V – VIII,

2.      wycieczka do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa dla klas III – VI,

3.      wycieczka do Łańcuta i Leżajska dla klas 0 – II,

4.      pielgrzymka do Krosna na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II.

Klasa VIII liczyła 12 uczniów. Wychowawcą klasy był p. Jan Dąbal.

Świadectwo ukończenia szkoły z  wyróżnieniem otrzymali: Agnieszka Wdowiak, Jacek Janiec, Tomasz Gazda, Krzysztof Sudoł, Janusz Lesiczka.

Pozostali uczniowie to: Agnieszka Buczek, Katarzyna Chudzik, Janusz Gałka, Sławomir Jarosz,  Adam Sałek, Monika Serafin, Mariusz Szewczyk.

 

 

Rok szkolny 1997/98

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Helena Skawińska, inż. Zofia Poręba,  Jan Dąbal, Elżbieta Czochara,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Teresa Dąbal, Elżbieta Drzymała, Danuta Skawińska, Bogusław Wandas, Małgorzata Mycek.

Od 1997 roku w szkole był pedagog szkolny, p. Beata Jurek oraz rozpoczęło się dożywianie uczniów.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało 139  uczniów ( kl. I – 17, kl. II – 18, kl. III – 16, kl. IV – 16, kl. V – 14, kl. VI – 23, kl. VII – 13, kl. VIII – 22). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 10 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

·         Elżbieta Szot – I miejsce w Gminnym Konkursie Fizycznym, udział w Rejonowym Konkursie Matematycznym,

·         Marta Kolańska – udział w Rejonowym Konkursie Matematycznym,

·         Anna Chmura - udział w Rejonowym Konkursie Języka Rosyjskiego,

·         Teresa Sudoł - udział w Rejonowym Konkursie Biologicznym,

·         Malwina Dębiak – IV miejsce w Wojewódzkich Rozgrywkach Rejonowych w tenisie stołowym,

·         Edyta Jarosz - IV miejsce w Wojewódzkich Rozgrywkach Rejonowych w tenisie stołowym,

·         Bogdan Sudoł – Laureat w Rejonowym Konkursie Ortograficznym dla klas III,

·         Natalia Piekarz – I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym i Laureat Rejonowym Konkursie Ortograficznym dla klas II,

·         Aneta Sudoł - III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla klas II.

 

Szkoła  zdobyła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Oszczędzania „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO”.

 

Klasa VIII liczyła 22 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Teresa Dąbal.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkołę podstawową. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymały: Aneta Chmura, Anna Chmura, Marta Kolańska, Elżbieta Szot, Agata Wdowiak.

Pozostali uczniowie to: Maria Byra, Joanna Chrząstek, Teresa Chudzik, Łukasz Czochara, Adam Dębiak, Krzysztof Dziadura, Anna Jarosz, Urszula Jarosz, Piotr Laba, Aneta Łuszczka, Linda Łuszczka, Agata Marut, Krzysztof Nowak, Władysława Piróg, Janusz Puzio, Rafał Rębisz, Renata Sudoł.

 

 

Rok szkolny 1998/99

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Helena Skawińska, inż. Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Teresa Dąbal, Elżbieta Drzymała, Danuta Skawińska, Bogusław Wandas, Małgorzata Kolańska, Ewa Makolus, Małgorzata Roczek, Beata Jurek.

P. Jan Dąbal został Wójtem Gminy Bojanów.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało 126  uczniów ( kl. I – 11, kl. II – 16, kl. III – 18, kl. IV – 16, kl. V – 16, kl. VI – 14, kl. VII – 23, kl. VIII – 12). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 16 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

·         Dorota Puzio – VII miejsce w wojewódzkich drużynowych zawodach w tenisa stołowego,

·         Monika Rębisz - VII miejsce w wojewódzkich drużynowych zawodach w tenisa stołowego,

·         Monika Rębisz – udział w wojewódzkich indywidualnych  biegach przełajowych,

·         Malwina Dębiak – zajęcie VI miejsca w tenisie stołowym województwa tarnobrzeskiego i IX miejsce województwa podkarpackiego,

·         Edyta Jarosz - zajęcie VI miejsca w tenisie stołowym województwa tarnobrzeskiego i IX miejsce województwa podkarpackiego,

·         Natalia Piekarz – I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym i IX w Rejonowym Konkursie Ortograficznym dla klas III,

·         Aneta Sudoł - II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla klas III,

·         Magdalena Olejarz - II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym SKO.

W roku szkolnym1998/99 zorganizowano trzy wycieczki:

1.       zawodoznawczą do Huty Stalowa Wola dla klas VII i VIII,

2.      trzydniową - Kraków – Zakopane dla klas IV – VIII,

3.      jednodniową do Zamościa dla klas 0 – III.

Klasa VIII liczyła 12 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Małgorzata Kolańska.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkołę podstawową. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymały: Teresa Sudoł, Celina Skawińska, Dorota Puzio.

Pozostali uczniowie to: Łukasz Chrząstek, Szymon Czochara, Danuta Dziadura, Radosław Kolański, Paweł Malec, Karolina Rębisz, Monika Rębisz, Jacek Ryś, Maria Serafin.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową i poszli do gimnazjum.

Klasa VI liczyła 14 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Ewa Makolus.

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymały: Magda Czochara, Katarzyna Kolańska, Karolina Nowak, Katarzyna Nowak.

 Pozostali uczniowie klasy szóstej: Grzegorz Jarosz, Piotr Karaban, Agata Koc, Łukasz Laba, Ewa Piróg, Krzysztof Puzio, Sebastian Ryś, Teresa Serafin, Mariusz Sudoł, Iwona Szewc.

 

 

Rok szkolny 1999/00

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Helena Skawińska, inż. Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Teresa Dąbal, Elżbieta Drzymała, Danuta Skawińska, Bogusław Wandas, Małgorzata Kolańska, Ewa Makolus, Beata Jurek.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało 119  uczniów ( kl. I – 16, kl. II – 10, kl. III – 16, kl. IV – 17, kl. V – 16, kl. VI – 16, kl. VIII – 22). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 8 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

·         Rafał Sudoł – udział w Okręgowej Olimpiadzie Historycznej w Stalowej Woli,

·         Iwona Chudzik – III miejsce w Rejonowym Konkursie Ortograficznym w Stalowej Woli,

·         Ewelina Jarosz – IV miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach w Tenisa Stołowego,

·         Justyna Chmura – udział w Wojewódzkich Igrzyskach Lekkoatletycznych,

·         Justyna Chmura - IV miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach w Tenisa Stołowego,

·         Piotr Sałek – udział w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych,

·         Malwina Dębiak -  III miejsce w Wojewódzkich Drużynowych Rozgrywkach w Tenisa Stołowego,

·         Edyta Jarosz - III miejsce w Wojewódzkich Drużynowych Rozgrywkach w Tenisa Stołowego,

·         Mariusz Chrząstek - V miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach w Tenisa Stołowego,

·         Tomasz Winogrodzki - V miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach w Tenisa Stołowego,

·         III miejsce w gminnych rozgrywkach w piłkę ręczną,

·         III miejsce w gminnych rozgrywkach w „mini piłkę ręczną”,

·         II miejsce w gminnych rozgrywkach w piłkę nożną w Stanach,

·         III miejsce drużynowo w VIII Masowym Cyklu Turnieju Tenisa Stołowego Młodzieży Szkól Podstawowych w Rudniku,

·         II miejsce w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO” w województwie podkarpackim,

W tym roku szkolnym zorganizowano trzy wycieczki:

1.       Sandomierz – Opatów – Ujazd – Koprzywnica – Klimontów – Sulisławice,

2.      Góry Świętokrzyskie,

3.      wycieczkę do Straży Pożarnej w Stalowej Woli

oraz dwa wyjazdy do kina na filmy: „Ogniem i mieczem” i „Pan Tadeusz”.

Harcerze i zuchy uczestniczyli w Rajdzie Św. Jerzego w Zaklikowie oraz w dwudniowym biwaku w Bojanowie. 5 harcerzy wyjechało na letni wypoczynek  do Gąsek zorganizowany przez Hufiec Stalowa Wola.

Klasa VIII liczyła 22 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Helena Skawińska. Wszyscy uczniowie klasy ósmej ukończyli szkołę podstawową.

Wyróżnieni uczniowie to: Ewa Buczek, Malwina Dębiak, Joanna Kapała, Rafał Sudoł.

 Pozostali uczniowie klasy VIII: Mariusz Chrząstek, Kazimierz Chudzik, Rafał Fila, Marzena Guściora, Edyta Jarosz, Lucyna Kata, Marta Konefał, Barbara Kurzawa, Piotr Kwaśnik, Piotr Piróg, Monika Puzio, Marcin Rębisz, Paweł Sałek, Piotr Szewczyk, Anna Szot, Małgorzata Szot, Bernadetta Wdowiak, Tomasz Winogrodzki.

Była to ostatnia klasa ósma w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu.

Klasa VI liczyła 16 uczniów. Wychowawcą klasy był p. Bogusław Wandas. Wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową.

Wyróżnione uczennice to: Justyna Chmura i Żaneta Woś.

Pozostali uczniowie to: Małgorzata Buczek, Jacek Cichoń, Piotr Delekta, Krzysztof Janiec, Aneta Kapała, Sylwia Karaban, Agnieszka Konefał, Anna Mendyk, Paweł Piróg, Marcin Rębisz, Piotr Sałek, Szewc Rafał, Katarzyna Szot, Andrzej Winogrodzki.

 

W związku ze zmianami w oświacie odeszły ze szkoły trzy panie: p. Helena Skawińska przeszła na emeryturę, p. Teresa Dąbal do szkoły w Stanach i p. Ewa Makolus do szkoły w Bojanowie.

 

Rok szkolny 2000/01.

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

 Do kadry dołączyły: p. Bogumiła Jarosz i p. Teresa Markulicz.

W skład rady pedagogicznej wchodzili:  inż. Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Elżbieta Drzymała, Danuta Skawińska, Bogusław Wandas, Małgorzata Kolańska,  Beata Jurek, Anna Stasienko.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało 83  uczniów ( kl. I – 10, kl. II – 15, kl. III – 11, kl. IV – 14, kl. V – 17, kl. VI – 16). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 13 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 •   Ewelina Jarosz – III miejsce w Wojewódzkich Drużynowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego,
 • Ewelina Jarosz – II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 • Ewelina Jarosz – II miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •  Edyta Chrząstek – III miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego,
 •   Edyta Chrząstek - II miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 •   Edyta Chrząstek - VIII miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •   Adam Rębisz – IV miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego,
 •   Adam Rębisz - VI miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •   Grzegorz Ruszak – IV miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego,
 •   Grzegorz Ruszak – VIII miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •   Grzegorz Ruszak – III miejsce w Halowym Turnieju Mini Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Stalowowolskiego,
 •   Marcin Woś - III miejsce w Halowym Turnieju Mini Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Stalowowolskiego,
 •   Justyna Rębisz -  III miejsce w Wojewódzkich Drużynowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego,
 •   Justyna Rębisz- IV miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •   Ewelina Szewc - VI miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •   Karolina Wdowiak - VIII miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •   Krzysztof Janiec - IX miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 •   II miejsce w konkursie oszczędzania „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO” w województwie podkarpackim.

Harcerze i zuchy uczestniczyli w Jesiennym Zlocie Hufca Stalowa Wola w Radomyślu połączonego z „Milenijną Pielgrzymką” oraz w Rajdzie Św. Jerzego w lasach lipsko-janowskich.

 Wyjątkowym wydarzeniem była uroczystość wręczenia srebrnej odznaki „Przyjaciel harcerstwa” pani dyrektor Marii Krzos i panu wójtowi Janowi Dąbal. Odznakę  wręczył Komendant Hufca Stalowa Wola hm. Jarosław Grzegorczyk. W uroczys­tości wzięli udział liczni goście: przedstawiciele Urzędu Gminy w Bojanowie, pracownicy GZEAS-u, zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół, radni, rodzice, nauczyciele oraz 34 DH i 35 DH z Bojanowa z instruktorami. Po uroczystości odbył się wspólny „Biwak przyjaźni”.

Wycieczki, wyjazdy:

 1.   do skansenu do Kolbuszowej,
 2.  do Stalowej Woli na spektakl „Szewczyk Dratewka”,
 3.   dwudniowa  na trasie Wieliczka- Kraków-Ojców,
 4. do kina w Stalowej Woli na film „W pustyni i w puszczy” 
 5.  do Muzeum Regionalnego na wystawę „W widłach Wisły i Sanu”

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Klasa VI liczyła 16 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Zofia Poręba.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkołę podstawową.

Najlepsi uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem: Justyna Rębisz, Adrian Szwed, Karolina Wdowiak, Joanna Chudzik, Anna Nemeczek, Bogdan Sudoł, Iwona Jarosz, Dominika Woś.

Pozostali uczniowie: Piotr Dziadura, Krzysztof Janiec, Piotr Jarosz, Grzegorz Olejarz, Kamil Ruszak, Justyna Sałek, Ewelina Szewc, Monika Wdowiak.

 

Rok szkolny 2001/02.

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili:  inż. Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Danuta Skawińska, Teresa Markulicz, Małgorzata Kolańska,  Rafał Lipski.

Do szkoły w Stanach przeszedł p. Bogusław Wandas.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało  79 uczniów ( kl. I – 13, kl. II – 9, kl. III – 15, kl. IV – 10, kl. V – 14, kl. VI – 17). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 12 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 •   Patrycja Bagińska – laureat Powiatowego Konkursu Ortograficznego w Stalowej Woli,
 •   Michał Woś – II miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach w Mini Piłce Nożnej,
 •   Krystian Puzio – udział w Powiatowym Konkursie Matematycznym w Stalowej Woli,
 •   Michał Woś – udział w Gminnym Konkursie Matematycznym w Bojanowie,
 •   Michał Woś – udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Bojanowie,
 •   Jolanta Wąsik - laureat Powiatowego Konkursu Ortograficznego w Stalowej Woli,
 •   Agnieszka Puzio - udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Stalowej Woli,
 •   Grzegorz Piekarz - udział w Gminnym Konkursie Matematycznym w Bojanowie,
 •   Krzysztof Delekta - udział w Gminnym Konkursie Matematycznym w Bojanowie,
 •   Sławomir Janiec – VII miejsce w Powiatowych Biegach na 500 m,
 •   Ewelina Jarosz – X miejsce w Indywidualnym Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego,
 •   Edyta Chrząstek – VI miejsce w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego na szczeblu powiatowym,
 •   Adam Rębisz – IV miejsce w X Masowym Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego w Rudniku nad Sanem,
 •   Ewa Sudoł, Natalia Piekarz, Natalia Czochara otrzymały wyróżnienie za aktywną pracę w drużynie harcerskiej i w samorządzie uczniowskim.

Bardzo aktywnie pracowali harcerze i zuchy. Do bardzo udanych imprez zaliczono:

 1. trzydniowe zimowisko w Bojanowie,

2. dwudniowy biwak wiosenny pod hasłem „Manewry wiosenne” w Gwoźdźcu,

3. trzydniowy biwak letni w Bojanowie – podsumowujący całoroczną pracę.

Harcerze i zuchy z naszej szkoły pod opieką p. Zofii Poręby i p. Elżbiety Drzymały brali udział w imprezach organizowanych przez Hufiec Stalowa Wola: Jesienny Zlot Hufca w Radomyślu, Złaz z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Rudniku, Festiwal Piosenki Harcerskiej w Bojanowie, Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”.

W konkursie recytatorskim uczestniczyły 4 harcerki: Ewa Sudoł, Natalia Piekarz, Aneta Sudoł, Ewelina Jarosz. Dwie z nich wywalczyły wysokie miejsca: Natalia Piekarz – II miejsce, a Ewa Sudoł- III miejsce.

Na festiwalu piosenki harcerskiej zespół otrzymał wyróżnienie.

Harcerze zaangażowali się w pracę na rzecz szkoły i wsi. Jesienią sprzątali groby poległych, realizując zadanie „Płomień Znicza”.  Zorganizowali udany wieczór andrzejkowy, powitanie wiosny, a w Wielką Sobotę trzymali wartę przy Grobie Pana Jezusa w kościele w Cisowym Lesie.

Uczniowie klas I – VI wzięli udział w wycieczce do Rzeszowa. Nie tylko zwiedzili wojewódzkie miasto, ale również  obejrzeli spektakl teatralny „Śluby  panieńskie”  i zwiedzili Teatr im. Wandy Siemaszkowej.

Odbyły się wycieczki rowerowe nad zalew w Wilczej Woli połączone z zabawą i kąpielą w wodzie.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się zorganizowany w szkole konkurs o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Uczniowie klasy szóstej po raz pierwszy pisali sprawdzian przygotowany przez OKE w Krakowie. Nasi uczniowie uzyskali średnio 31,38 pkt na 40 pkt możliwych, dużo więcej niż średnia gminy i województwa.  Był to najwyższy wynik w historii szkoły z tego egzaminu. Najwięcej punktów uzyskali: Aneta Sudoł – 38, Damian Szwed – 38, Ewa Sudoł – 37, Małgorzata Delekta – 36, Natalia Piekarz – 36.

Klasa VI liczyła 17 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Małgorzata Kolańska.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkolę podstawową.

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę  z wyróżnieniem: Aneta Sudoł, Ewa Sudoł, Natalia Piekarz, Damian Szwed, Natalia Czochara, Edyta Chrząstek, Ewelina Jarosz.

Pozostali uczniowie klasy VI: Marcin Bagiński, Małgorzata Delekta, Kamil Kapała, Justyna Kolańska, Jan Kurzawa, Mariusz Magdziak, Łukasz Marut, Adam Rębisz, Grzegorz Ruszak, Marcin Woś.

 

Rok szkolny 2002/03.

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

 Do grona nauczycieli dołączyli: p. Agnieszka Gil, p. Elżbieta Wołoszynek, p. Sebastian Pietras.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili:  inż. Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Danuta Skawińska, Teresa Markulicz, Małgorzata Kolańska, Rafał Lipski.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało   66 uczniów ( kl. I – 12, kl. II – 11, kl. III – 7, kl. IV – 13, kl. V – 9, kl. VI – 14). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 15 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • ü  Patrycja Bagińska – III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym     w Bojanowie,
 • ü  Patryk Jarosz – II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym               w Bojanowie,
 • ü  Patryk Jarosz – II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym             w Bojanowie,
 • ü   Michał Szewc – II miejsce w  IV Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa Stołowego – etap powiatowy,
 • ü  Mirosław Ryś – V miejsce w OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu powiatowym,
 • ü  Dorota Drelich – aktywna praca społeczna na rzecz szkoły, w samorządzie klasowym, w harcerstwie i bibliotece szkolnej,
 • ü  Justyna Jarosz - aktywna praca społeczna na rzecz szkoły,  w harcerstwie, bibliotece szkolnej i spółdzielni uczniowskiej,
 • ü  Iwona Chudzik – aktywna praca w samorządzie uczniowskim,
 • ü  Agata Kwaśnik - aktywna praca w samorządzie uczniowskim.

Uczniowie klasy szóstej zdawali egzamin na kartę rowerową i wszyscy ją otrzymali.

Odbyła się wycieczka do Sandomierza połączona z pływaniem na krytym basenie.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Druhny Elżbieta Drzymała, Zofia Poręba i Małgorzata Sudoł zorganizowały trzydniowy biwak w naszej szkole dla harcerzy ze szczepu Żarnowiec. Było mnóstwo zabawy i śpiewu.

Uczniowie klasy szóstej pisali sprawdzian zewnętrzny zorganizowany przez OKE i uzyskali bardzo dobry wynik – 29,21 pkt/40 pkt. Wynik naszych uczniów był lepszy niż w gminie, w powiecie i województwie. Najwyższe wyniki uzyskali: Agata Kwaśnik - 37 pkt, Mirosław Ryś – 37 pkt.

 

Klasa VI liczyła 14 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Małgorzata Sudoł.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkolę podstawową.

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę  z wyróżnieniem: Iwona Chudzik, Agata Kwaśnik, Agnieszka Olejarz.

Pozostali uczniowie klasy VI: Aneta Baran, Mateusz Bednarz, Justyna Jarosz, Krzysztof Kapała, Anna Kurzawa, Urszula Magdziak, Włodzimierz Rębisz, Mirosław Ryś, Damian Sałek, Michał Szewc, Grzegorz Szot.

 

Rok szkolny 2003/04

 

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

 Do grona nauczycieli dołączyli: p. Iwona Woźniak, p. Agnieszka Baran oraz  p. Marcin Stróż.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili:  Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Agnieszka Gil, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Danuta Skawińska, Teresa Markulicz, Małgorzata Kolańska, Beata Jurek.

Z pracy w szkole zrezygnowała pani Danuta Skawińska, gdyż wyjechała zagranicę.

Był to trudny rok szkolny. Dnia 8 maja 2004 r. zmarła pani dyrektor Maria Krzos. Nie byliśmy na to przygotowani. Odeszła nagle i niespodziewanie. Wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice uczestniczyli w pogrzebie w Stalowej Woli. Do dnia dzisiejszego pozostał nam w pamięci ten dzień. Tak jak zawsze będziemy pamiętać panią dyrektor – pełną energii, uśmiechniętą, rozśpiewaną.

Do szkoły  uczęszczało   70  uczniów ( kl. I – 15, kl. II – 11, kl. III – 11, kl. IV – 8, kl. V – 13, kl. VI – 10). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 13 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • ü  Patryk Jarosz – III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Mądra Sowa”,
 • ü  Grzegorz Piekarz – aktywna praca na rzecz szkoły, w samorządzie uczniowskim, w spółdzielni uczniowskiej,
 • ü  udział przedszkolaków w konkursie „Rozśpiewane przedszkolaki”,
 • ü  Krzysztof Chudzik – II miejsce w biegach na 40 m.

 W szkole odbył się konkurs czytelniczy. Najwięcej książek przeczytały: Patrycja Woś z klasy I oraz Agnieszka Puzio z klasy V.

Harcerze uczestniczyli w zimowisku zorganizowanym w Stanach na feriach zimowych.

59 uczniów PSP Gwoździec wzięło udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”. W nagrodę dla najlepiej oszczędzających zorganizowano wycieczkę do Sandomierza.

Chętni uczniowie pojechali na wycieczkę do Leżajska, gdzie zwiedzano barokowy klasztor oraz ścieżkę edukacyjną z bobrami.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Na wakacjach 2004 r. dzieci były na koloniach w Zaklikowie zorganizowanych przez p. Elżbietę Drzymałę.

 

Uczniowie klasy szóstej pisali zewnętrzny sprawdzian, za który otrzymali 22,6 pkt/40 pkt. Najwyższy wynik uzyskał Michał Sudoł – 31 pkt.

 

 Dokonano remontu pokoju nauczycielskiego oraz gabinetu dyrektora.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca 2004 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Bogdan Bagiński – z wyróżnieniem, Dorota Drelich – z wyróżnieniem, Stanisław Gałka, Łukasz Janiec, Sławomir Janiec, Tomasz Krawiec, Angelika Jarosz, Michał Sudoł – z wyróżnieniem, Paweł Wąsik – z wyróżnieniem.

Wychowawcą klasy 6 była p. Zofia Poręba.

 

Rok szkolny 2004/05

 

Dyrektorem szkoły została  p. mgr Małgorzata Kolańska .

 Do grona nauczycieli dołączyli: p. Marta Buczek, p. Barbara Kobylarz, p. Marta Serafin.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili:  Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Agnieszka Gil, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Iwona Bakalarz, Marcin Stróż, Teresa Markulicz,  Beata Jurek.

Do szkoły  uczęszczało   72  uczniów ( kl. I – 13, kl. II – 15, kl. III – 11, kl. IV – 11, kl. V – 8, kl. VI – 14). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 13 dzieci.

W szkole zorganizowano wiele konkursów: plastyczny pt.„Aniołek bożonarodzeniowy”, konkurs czystości sal, konkurs czytelniczy (Edyta Marut – kl. 1, Ewelina Pitak – kl.2, Katarzyna Jarosz – kl. 3, Wioletta Saj – kl. 4, Justyna Winogrodzka – kl.5, Agnieszka Puzio – kl.6)

W pierwszą rocznicę śmierci p. dyrektor Marii Krzos -8maja 2005 r. odbył się w szkole uroczysty apel oraz zasadziliśmy  na podwórku szkolnym rajską jabłoń, aby zawsze przypominała o  pani dyrektor. Dzieci nazwały drzewko Marysią.

15 maja obchodzimy w Polsce i na świecie Dzień Niezapominajki. Postanowiliśmy, że będzie to również dzień poświęcony  pamięci o pani dyrektor, aby nie zapomnieć.

W roku szkolnym 2004/05 odbyły się dwie wycieczki  turystyczno-krajoznawcze do skansenu w Kolbuszowej i do zamku w Łańcucie, a także wyjazd do Stalowej Woli do Straży Pożarnej i do kina „Ballada” na film „W 80 dni dookoła świata”.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Na wakacjach 2005 r. dzieci były na koloniach w Olchowcu zorganizowanych przez p. Elżbietę Drzymałę.

Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego otrzymała śliczne kolorowe mebelki.

Uczniowie klasy szóstej pisali sprawdzian zewnętrzny zorganizowany przez OKE i uzyskali bardzo dobry wynik – 28 pkt/40 pkt. Najwięcej punktów zdobył ,aż 38.Wynik naszych uczniów był lepszy niż w gminie, w powiecie i województwie. Najwyższe wyniki uzyskali: Agnieszka Puzio – 38 pkt, Grzegorz Piekarz – 38 pkt, Katarzyna Madej – 37 pkt.

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 2005 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Krzysztof Delekta, Iwona Janiec, Radosław Jarosz, Anna Kata – z wyróżnieniem, Mariusz Krawiec, Katarzyna Madej – z wyróżnieniem, Krystian Magdziak, Mariusz Mendyk, Paulina Olejarz, Grzegorz Piekarz – z wyróżnieniem, Agnieszka Puzio – z wyróżnieniem, Kamil Puzio, Stanisław Sałek, Jolanta Wąsik - z wyróżnieniem.

Wychowawcą klasy 6 była p. Małgorzata Sudoł.

 

Rok szkolny 2005/06

 

Dyrektorem szkoły była  p. mgr Małgorzata Kolańska .

 Do grona nauczycieli dołączył p. Włodzimierz Szuryn i p. Anna Wojtak.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili:  Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Agnieszka Gil, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Marcin Stróż, Barbara Kobylarz, Teresa Markulicz, Marta Serafin, Marta Buczek, Beata Jurek.

Do szkoły  uczęszczało   70  uczniów ( kl. I – 13, kl. II – 13, kl. III – 15, kl. IV – 10, kl. V – 11, kl. VI – 8). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 10 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • ü  Wioletta Saj – III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym dziewcząt, wzorowa przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,
 • ü  Justyna Wąsik -  III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym dziewcząt.

W ramach akcji „I ty możesz zostać św. Mikołajem” p. Teresa Markulicz zorganizowała zbiórkę darów dla dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu.

W szkole odbyło się wiele konkursów tj. konkurs wiedzy o Janie Pawle II, konkurs plastyczny – „Baśniowi bohaterowie Andersena”, konkurs ze znajomości baśni Andersena, „Kalambury”, „Przysłowie prawdę Ci powie”, konkurs czytelniczy, na 100% frekwencję.

W I rocznicę śmierci Ojca Św. Jana Pawła II pani  Małgorzata Sudoł zorganizowała Dzień Papieski w szkole. Uczniowie przygotowali wiele prac plastycznych, wiadomości z życia  papieża. Pani Elżbieta Drzymała nauczyła uczniów wielu  piosenek. Wszyscy nauczyciele aktywnie zaangażowali się w prace organizacyjne i przebieg tego wspaniałego dnia.

W roku szkolnym 2005/06 odbyła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie oraz wyjazd do kina do Stalowej Woli na film „Szeregowiec Dolot”.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Na wakacjach 2006 r. dzieci były na koloniach w Ruszlczycach zorganizowanych przez p. Elżbietę Drzymałę.

Prace remontowe wykonane na wakacjach 2005 roku:

 • ü  zabudowa schodów i wykonanie schowka na sprzęt na w-f,
 • ü  odnowienie toalet,
 • ü  wymalowanie na olejno schodów i podłóg,
 • ü  wykonanie parkingu,
 • ü  nawiezienie ziemi na podwórko za szkołą,
 • ü  posianie trawy na boisku szkolnym.

Na wywiadówkę  został zaproszony p. sierżant Piotr Wilk, który opowiadał rodzicom jak zorganizować bezpieczne ferie zimowe dla dzieci.

W konkursie na najładniejszą kartę bożonarodzeniową zorganizowanym przez Komendę Hufca w Stalowej Woli pierwsze miejsce zajęła Paulina Baran, a drugie Magdalena Drelich.

W szkole odbyło się ciekawe spotkanie z misjonarzem z Czadu oraz zbiórka pieniędzy dla dzieci z Czadu.

 

Rada Pedagogiczna przyznała nagrody książkowe za 100% frekwencję następującym uczniom: Wioletta Saj, Angelika Siudak, Marta Janiec, Krystian Siudak, Wiktoria Baran, Iwona Wąsik.

Nagrody książkowe otrzymały dzieci za wzorowe czytelnictwo: Bartłomiej Madej, Przemysław Madej, Mateusz Krawiec, Wiktoria Baran.

Uczniowie klasy szóstej pisali sprawdzian zewnętrzny zorganizowany przez OKE i uzyskali  średni wynik – 19,9 pkt/40 pkt. W skali stanikowej uzyskali  4 poziom – niżej średni. Najwyższy wynik uzyskał Michała Woś – 33 pkt.

Wychowawcą klasy 6 była p. Bogumiła Jarosz.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13 czerwca 2006 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Patrycja Bagińska – z wyróżnieniem, Agata Janiec, Damian Kurzawa, Damian Kutyła, Natalia Puzio, Justyna Winogrodzka – z wyróżnieniem, Michał Woś – z wyróżnieniem, Mateusz Szwed.

 

Rok szkolny 2006/07

 

Dyrektorem szkoły była  p. mgr Małgorzata Kolańska.

 Do grona nauczycieli dołączyła p. Barbara Kobylarz.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili:  Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Anna Wojtak - Szczęch,  Agnieszka Gil, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz,  Barbara Kobylarz, Włodzimierz Szuryn, Marcin Stróż, Teresa Markulicz, Beata Jurek.

W trakcie roku szkolnego p. Agnieszka Gil przeniosła się do szkoły w Cholewianej Górze.

Do szkoły  uczęszczało   70  uczniów ( kl. I – 9, kl. II – 13, kl. III – 13, kl. IV – 15, kl. V – 10, kl. VI – 10). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 10 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • ü  Karolina Jarosz – laureat powiatowego konkursu ortograficznego „Mądra Sowa”,
 • ü  Karolina Jarosz – III miejsce gminnym konkursie matematycznym dla klas II,
 • ü  Agnieszka Gazda - III miejsce gminnym konkursie ortograficznym dla klas III „Mądra Sowa”,
 • ü  Patryk Jarosz – I miejsce w konkursie „Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie” – etap dekanalny,
 • ü  Justyna Wąsik – III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym w Antoniowie,
 • ü  Ewelina Sudoł - III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym w Antoniowie,
 • ü  Ewelina Sudoł – III miejsce w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych na 500 m,
 • ü  Krystian Siudak - IV miejsce w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych na 500 m,
 • ü  Edyta Kolańska  - wzorowa przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,
 • ü  występ przedszkolaków w Stanach na Dzień Dziecka,
 • ü  wyróżnienie na przeglądzie teatrzyków szkolnych w Stanach,
 • ü  realizacja projektu „Od Grunwaldu do Westerplatte”.

Za 100% frekwencję nagrody książkowe otrzymali: Angelika Siudak, Tomasz Konefał, Marta Janiec, Krystian Siudak.

Najwięcej książek przeczytali: Agata Kurzawa – kl.1, Przemek Madej – kl. 2, Dorota Jarosz – kl.3, Ewelina Pitak – kl. 4, Edyta Kolańska – kl.5, Angelika Siudak – kl.6.

Odbyła się wycieczka do Stalowej Woli na wystawę „COP dla przyszłości” oraz Kurozwęk.

W szkole zorganizowano zajęcia taneczne, w których uczniowie chętnie brali udział.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Część uczniów na wakacjach pojechała na obóz w Siemianach, zorganizowany przez p. Elżbietę Drzymałę.

Dużym sukcesem szkoły było napisanie projektu pt. „Spotkanie pokoleń”  i jego realizacja. Założeniem projektu było poznanie życia, zwyczajów, historii i pracy dziadków – mieszkańców Gwoźdźca i Cisowego Lasu. W ramach jego realizacji zorganizowano  wiele zajęć tj. z szydełkowania, robienia na drutach, pieczenia chrustu, pieczenia chleba, układania przyśpiewek ludowych, robienia makatek, wycieczka do skansenu w Kolbuszowej, wycieczka do Muzeum Regionalnego w Rozwadowie na wystawę o Lasowiakach oraz warsztaty z życia Lasowiaków, przeprowadzenie wywiadu z dziadkami o historii Gwoźdźca i Cisowego Lasu i wiele innych.

Wielkim świętem w szkole był Dzień Rodziny. Oprócz wierszy i piosenek dla rodziców przygotowanych przez dzieci, rodzice dla dzieci przygotowali wiele ciekwawych porad i wskazówek, m.in. przepis na szczęście.

Rodzice sami wyremontowali chodnik przed szkołą.

Dyrektor szkoły z pieniędzy z rady rodziców odeskował strych i wymienił okno na strychu.

Uczniowie klasy szóstej  uzyskali 26,2 pkt/40 pkt na sprawdzianie organizowanym przez OKE w Krakowie. Był  to wynik wyższy od średniej gminy, ale nico niższy od średniej powiatu i województwa. Najwięcej punktów uzyskał Patryk Jarosz – 37.

Wychowawcą klasy 6 była p. Zofia Poręba.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 czerwca 2007 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Wioletta Saj – z wyróżnieniem, Angelika Siudak - z wyróżnieniem , Patryk Jarosz - z wyróżnieniem, Wdowiak Patrycja, Konrad Mendyk, Andrzej Jarosz, Damian Sałek, Alina Sałek, Krzysztof Chudzik, Mateusz Szwed.

 

Rok szkolny 2007/08

 

Dyrektorem szkoły była  p. mgr Małgorzata Kolańska.

 Do grona nauczycieli dołączyły: p. Ewa Puzio, p. Ewelina Kotwica i p. Joanna Świtalska.

 W skład kadry pedagogicznej wchodzili:  Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł,  Anna Szczęch,   Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz,  Barbara Kobylarz, Barbara Kobylarz,  Teresa Markulicz,  Agnieszka Główka, Izabela Drzymała.

Z pracy w szkole w Gwoźdźcu zrezygnował p. Marcin Stróż.

Do szkoły  uczęszczało   73  uczniów ( kl. I – 13, kl. II – 9, kl. III – 13, kl. IV – 14, kl. V – 14, kl. VI – 10). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało  9 dzieci.

Na wakacjach w 2007 roku dokonano gruntownego remontu szkoły:

 • ü  wykonano łazienki,
 • ü  wyremontowano salę nr 2,
 • ü  zmieniono obicie części ścian korytarza szkolnego,
 • ü  wyremontowano nowe pomieszczenie na pokój nauczycielski i na kuchnię.

Pieniądze na remont dostaliśmy od Wójta Gminy Bojanów pana Sławomira Serafina. Cały remont wykonali rodzice przy dużej pomocy przewodniczącego rady gminy p. Marka Olejarza.

We wrześniu 2007 r. odbyło się w szkole uroczyste zakończenie projektu pt. „Spotkanie pokoleń”. Zorganizowano wielką imprezę „Wesele Lasowiackie”. Salę lekcyjną zamieniono w piękną lasowiacką izbę ze sprzętami do tkania materiału, naczyniami do pieczenia chleba. Pani Romana Sudoł wraz nauczycielami przygotowała weselne dekoracje tj. kolorowe wycinanki, kwiaty z bibułki, pająk ze słomy i bibuły. Uczniowie przynieśli przykrycia, makiety na ściany, obrazy. Pani Elżbieta Drzymała przygotowała weselne przyśpiewki, tańce oraz stroje lasowiackie.   Na szkolnym korytarzu umieszczono tablice z pracami dzieci.  Była to też okazja do zaprezentowania budynku szkoły po gruntownym remoncie.

Na tę uroczystość przybyło wielu gości: pan wójt Sławomir  Serafin, radni, sołtys oraz rodzice.

W tym roku szkolnym został wprowadzony jednakowy strój uczniowski. Wszyscy uczniowie uczęszczali do szkoły w mundurkach szkolnych.

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu z p. Janiną Sagatowską oraz Wójt Gminy Bojanów p. Sławomir Serafin przy dużym zaangażowaniu przewodniczącego Rady Gminy Bojanów p. Marka Olejarza zorganizowali w szkole konkurs o ruchu drogowym ze wspaniałymi bardzo cennymi nagrodami. A oto zwycięzcy tego konkursu:

w kategorii dzieci młodsze:

1 miejsce Dawid Olejarz – klasa 2,

2 miejsce Patryk Lebioda – klasa 3,

3 miejsce Lucyna Skawińska – klasa 1,

w kategorii dzieci starsze:

1 miejsce Justyna Wąsik – klasa 6,

2 miejsce Ewelina Pitak – klasa 5,

3 miejsce Kinga Jarosz – klasa 6. 

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

W konkursie na najładniejszą kartę bożonarodzeniową zorganizowanym przez Komendę Hufca w Stalowej Woli  drugie miejsce zajęła Ewelina Sudoł.

 

Osiągnięcia uczniów:

 • ü  Edyta Kolańska – wzorowy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 • ü  Karolina Jarosz – II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Mądra Sowa”,
 • ü  Magdalena Drelich – laureat konkursu diecezjalnego „Z Pismem Świętym w III Tysiąclecie”,
 • ü  Justyna Wąsik – II miejsce w rejonowych zawodach w tenisa stołowego,
 • ü  Ewelina Sudoł - II miejsce w rejonowych zawodach w tenisa stołowego,
 • ü  I miejsce i Złota Maska w przeglądzie szkolnych teatrzyków w Stanach za przedstawienie „Wesele Lasowiackie”,
 • ü  Sebastian Kolański – nagroda za konkurs „Numer 112 nie do zabawy”.

Nagrodę za 100% frekwencję otrzymała Anna Dul uczennica klasy III.

W grudniu odbyła się wycieczka do fabryki ozdób choinkowych w Nowej Dębie oraz w czerwcu wycieczka do Zamościa, gdzie dzieci poznały zabytki polskiej kultury, zwiedziły arsenał, zoo.

Harcerze na feriach zimowych uczestniczyli w Harcerskich Harcach Halowych w Sandomierzu.

Na feriach zimowych 2008 r. dyrektor szkoły napisał projekt w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół” i złożył go w Rzeszowie. Program przewidywał oddanie pracowni komputerowej szkole, jeśli wójt wyrazi zgodę i przeznaczy środki na przygotowanie sali, tzn. zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna, nowe meble do pracowni, biurka, krzesła, szafki. Dyrektor takie środki uzyskał i dzięki temu w czerwcu 2008 roku otrzymaliśmy  nową pracownię. 

Na wiosnę 2008 roku w ramach remontu budynku szkolnego wykonano odeskowanie zewnętrzne.

W maju 2008 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dokonało wizytacji szkoły za okres pięciu lat. Pani wizytator Elżbieta Konieczko dokładnie sprawdziła działania dyrektora we wszystkich obszarach. Odbyły się spotkania z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami.  Działanie szkoły zostało bardzo dobrze ocenione przez panią wizytator.

Część uczniów pojechała na wakacjach na obóz do Stasikówki koło Zakopanego, zorganizowany przez p. Elżbietę Drzymałę.

 

Na sprawdzianie zewnętrznym podsumowującym naukę w  szkole podstawowej uczniowie klasy szóstej  uzyskali 23,1 pkt/40 pkt.  Najwięcej punktów uzyskała Kinga Jarosz – 38.

Wychowawcą klasy szóstej była pani Małgorzata Sudoł.

Wszyscy uczniowie klasy 6 ukończyli szkołę podstawową: Bartłomiej Dul, Marta Janiec, Katarzyna Jarosz, Kinga Jarosz – z wyróżnieniem, Paulina Jarosz, Agata Kasica, Edyta Kolańska – z wyróżnieniem, Dominika Kutyła, Aneta Sałek, Justyna Wąsik – z wyróżnieniem.

 

Rok szkolny 2008/09

 

Dyrektorem szkoły była  p. mgr Małgorzata Kolańska.

 Do grona nauczycieli dołączyła p. Anna Skawińska.

W skład kadry pedagogicznej wchodziły:  Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł - Kaźmierak,  Ewa Puzio,  Anna Szczęch,   Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Barbara Kobylarz,  Barbara Kobylarz, Ewelina Kotwica, Joanna Świtalska, Teresa Markulicz, Agnieszka Główka.

Do szkoły  uczęszczało   72  uczniów ( kl. I – 10, kl. II – 13, kl. III – 9, kl. IV – 13, kl. V – 14, kl. VI – 13). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 7 dzieci.

Na wakacjach dokonano dalszego remontu budynku szkolnego. Wyremontowano pozostałą część sal na dole: sale numer 1 i 3 oraz korytarz szkolny.

Wszyscy nauczyciele wzięli udział w szkoleniu dotyczącym obsługi sieci komputerowej.

Osiągnięcia uczniów:

 • ü  Karolina Bąk – I miejsce w Olimpiadzie Liturgicznej na etapie diecezjalnym,
 • ü  Dorota Jarosz – III miejsce w Olimpiadzie Liturgicznej na etapie diecezjalnym,
 • ü  Paulina Baran – laureat Olimpiady Liturgicznej na etapie diecezjalnym,
 • ü   Magdalena Drelich - laureat Olimpiady Liturgicznej na etapie diecezjalnym,
 • ü  Ewelina Sudoł – III miejsce w powiatowych zawodach w tenisa stołowego,
 • ü  Patrycja Woś - III miejsce w powiatowych zawodach w tenisa stołowego,
 • ü  Ewelina Sudoł – I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych,
 • ü  Grzegorz Kutyła - I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych,
 • ü  Ewelina Sudoł – udział w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Kolbuszowej na 1000 m,
 • ü  Grzegorz Kutyła - udział w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Kolbuszowej na 1000 m,
 • ü  Magdalena Drelich – III miejsce w konkursie biblijnym „Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie” na etapie dekanalnym,
 • ü  II miejsce drużyny chłopców w  gminnych zawodach w piłkę nożną,
 • ü  Katarzyna Marut – laureat Konkursu Matematycznego dla klas II,

Nagrodę za 100% frekwencję otrzymał uczeń klasy II - Filip Baran.

Przewodniczącą samorządu uczniowskiego była Karolina Jarosz , a zastępcą Dorota Jarosz.

Harcerze na feriach zimowych uczestniczyli w Harcerskich Harcach Halowych w Tarnobrzegu, a w  marcu w Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Stalowej Woli i  zajęli II miejsce. Druhna Dorota Jarosz zajęła I miejsce w konkursie recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”.

Najwięcej książek przeczytali:

Natalia Saj i Aleksandra Rębisz – OP,

Sylwia Sudoł i Julia Jarosz – kl. 1,

Krzysztof Sudoł i Daniel Kapała – kl. 2,

Marta Woś i Agata Kurzawa – kl. 3,

Mateusz Krawiec – kl. 4,

Edyta Marut – kl. 5,

Patrycja Woś – kl. 6.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

W tym roku szkolnym odbyła się super ciekawa wycieczka do Warszawy. Spełniło się marzenie dyrektora szkoły, aby uczniowie zwiedzili stolicę. 

Część uczniów pojechała na wakacjach na obóz do Sokolca w Kotlinie Kłodzkiej.

Na sprawdzianie zewnętrznym podsumowującym naukę w  szkole podstawowej uczniowie klasy szóstej  uzyskali średnio 22,1 pkt/40 pkt.  Wynik ten był wyższy niż średnia gminy, ale niż od średniej powiatu i województwa. Najwięcej punktów uzyskała Karolina Bąk – 36 pkt.

 

Wychowawcą klasy szóstej była pani Zofia Poręba.

Wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Ewelina Sudoł -  z wyróżnieniem, Karolina Bąk - z wyróżnieniem , Patrycja Woś -z wyróżnieniem, Magdalena Puzio – z wyróżnieniem, Mateusz Madej - z wyróżnieniem,  Krystian Siudak – z wyróżnieniem, Justyn Bednarz, Iwona Kowal, Mateusz Kowal, Alina Kraska, Ewelina Pitak, Anna Sałek, Paweł Wdowiak.

 

Rok szkolny 2009/10

 

Dyrektorem szkoły była  p. mgr  Elżbieta Drzymała.

 Do grona nauczycieli dołączyła p. Agata Marut - Stencel.

W skład kadry pedagogicznej wchodziły:  Zofia Poręba,  Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Kaźmierak,  Ewa Puzio,  Anna Szczęch,   Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Barbara Kobylarz,  Małgorzata Kolańska, Barbara Kobylarz, Ewelina Kotwica, Joanna Świtalska, Teresa Markulicz.

Do szkoły  uczęszczało   65  uczniów ( kl. I – 7, kl. II – 10, kl. III – 13, kl. IV – 10, kl. V – 13, kl. VI – 12). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 5 dzieci.

W I semestrze zorganizowano wyjazd do cyrku „Arlekin” do Bojanowa zafundowany przez Wójta Gminy Bojanów p. Sławomira Serafina.

Osiągnięcia uczniów:

 • ü  Bartłomiej Sądej – laureat Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mądra Sowa”
 • ü  Julia Jarosz – I miejsce w gminnym konkursie recytatorskim,
 • ü  Marta Woś - I miejsce w gminnym konkursie recytatorskim,
 • ü  Paulina Baran – aktywna praca na rzecz szkoły,
 • ü  Dorota Jarosz – aktywna praca na rzecz szkoły,
 • ü  Edyta Marut - aktywna praca na rzecz szkoły,
 • ü  Paulina Baran – aktywna praca w 37 Drużynie Harcerskiej „Trampy” im. K. K. Baczyńskiego,
 • ü  przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia” na Dzień Matki

Świetna zabawa była podczas Tygodnia Ekologicznego. Uczniowie poznawali zagadnienie związane z ochroną przyrody, na każdy dzień tygodnia mieli wyznaczony inny kolor ubrania. Do zabawy włączyły się wychowawczynie i też wkładały ubranie w określonym kolorze. Całość została zakończona konkursem na najbardziej ekologiczną klasę. 

Harcerze uczestniczyli w zlocie w Bojanowie.

Do szkoły przyjechali policjanci z prezentacją „I ty możesz zostać bohaterem”.

W II semestrze p. Romana Sudoł w ramach działalności szkolnego koła turystyczno-krajoznawczego zorganizowała  wyjazdy:

 • ü  do kina „Helios” w Rzeszowie na film 3D „Alicja w krainie czarów”,
 • ü  do kina „Wrzos” w Stalowej Woli na film „Nie ma haka na disco robaka” i do Wesołej Akademii.

Część uczniów na wakacjach pojechała na kolonie do Pucka organizowane przez p. Elżbietę Drzymałę.

Wszyscy uczniowie wzięli udział  w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Na feriach zimowych wymieniono parapety okienne.

Uczniowie klasy szóstej piszący sprawdzian w roku szkolnym 2009/10 uzyskali średnio 24,58 pkt/40 pkt. Najwięcej punktów zdobyła Paulina Baran – 30.

Wychowawcą klasy szóstej była pani Anna Szczęch.

Uchwałą z dnia 21 czerwca 2010 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Paulina Baran – z wyróżnieniem, Radosław Bagiński, Magdalena Drelich – z wyróżnieniem, Damian Dul, Bartosz Furtak, Agnieszka Gazda – z wyróżnieniem, Agnieszka Jarosz, Dorota Jarosz – z wyróżnieniem, Wojciech Kolasa, Tomasz Konefał, Edyta Marut, Piotr Wdowiak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta

Czy podobają Ci się nasze strony?

tak 275 59%
nie 189 41%

Całkowita liczba głosów: 464